2020, vol. 8, no. 2. Abduzhemilev R.R.

2020, vol. 8, no. 2, pp. 316-344

DOI: http://dx.doi.org/10.22378/2313-6197.2020-8-2.316-344

    THE SOURCE STUDY AND COMPOSITION REVIEW
OF THE “SEVEN PLANETS” BY SEYID-MUHAMMED RIZA

R.R. Abduzhemilev 1,2
1 F. Yakubov Crimean-Engineering and Pedagogical University
Simferopol, Russian Federation
2 Crimean Research Center,
Marjani Institute of History of Tatarstan Academy of Sciences
Kazan, Russian Federation
refatimus@gmail.com

Abstract: Research objectives: To familiarize the domestic and international academic readership with the chronicle of Seyyid-Muhammed Riza by systematizing and providing basic information about this work (essence, contents, structure, style), preparing the foundation for a wide range of studies, the updating of some issues, and the introduction of research results into modern Oriental studies.
Research materials: The text of the chronicle “Es-sebu’s-seyyar fi ahkhbar-i mulyuk-i Tatar” (“Seven Planets in the News on the Tsars of Tatars”, 1737) transliterated from the Arabic in the original language according to the Kazan edition of Kazembek, as well as the publications by Orientalists of different times which contain information regarding the “Seven Planets”.
Results and novelty of the research: The author transliterated the work of Seyid-Muhammed Riza for the first time ever; translated individual fragments of the chronicle; systematized information on the “Seven Planets” contained in the scholarly literature; identified the genre specifics of the chronicle and the sources on which it was based; and described the content of the chronicle and its structural components.

Keywords: Giray, Golden Horde, Crimean Khanate, Seyid-Muhammed Riza, “Seven Planets”, Tatars, tavarikh, chronicle

For citation: Abduzhemilev R.R. The Source Study and Composition Review of the “Seven Planets” by Seyid-Muhammed Riza. Zolotoordynskoe obozrenie=Golden Horde Review. 2020, vol. 8, no. 2, pp. 316–344. DOI: 10.22378/2313-6197.2020-8-2.316-344

REFERENCES

 1. Velyaminov-Zernov V.V. Issledovaniye o Kasimovskikh tsaryakh i tsarevichakh [The Study on the Kasimov Tsars and Princes]. St. Petersburg: Printing house of the Imperial Academy of Sciences, 1864, part 2. 498 p. (In Russian)
 2. Gryozy lyubvi. Poeziya krymskikh khanov i poetov ikh kruga [Dreams of Love. The Poetry of the Crimean Khans and Poets of Their Circle]. Druzhinin S. (tr.) and Abdul­vaap N. (ed.). Simferopol: “Dolya”, 2003. 72 p. (In Russian)
 3. Dmitriyeva L.V., Muginov А.М., and Muratov S.N. Opisaniye turkskikh rukopisey Instituta narodov Azii, I: Istoriya [Description of the Turkic Manuscripts of the Institute of Asian Peoples, I: History]. Kononov A.N. (ed.). Мoscow: “Science”, 1965. 260 p. (In Russian)
 4. Zaytsev I.V. Krymskaya istoriograficheskaya traditsiya XV–XIX vv.: puti razvitiya: rukopisi, teksty i istochniki [The Crimean Historiographic Tradition from the fifteenth to the nineteenth century: Ways of Development: Manuscripts, Texts, and Sources]. Мoscow: Oriental literature, 2009. 304 p. (In Russian)
 5. Kondaraki V.Kh. V pamyat stoletiya Kryma. Etnografiya Tavridy [In Memory of the Centenary of Crimea. Ethnography of Taurida]. Мoscow: V.V. Chicherin’s printing house, 1883, vol. 2. 358 + 159 p. (In Russian)
 6. Negri А. Izvlecheniya iz turetskoy rukopisi obshchestva, soderzhashchey istoriyu krymskikh khanov [Extracts from the Turkish manuscript of the Society containing the history of the Crimean Khans]. Zapiski Odesskogo obshchestva istorii i drevnostey [Notes of the Odessa Society of History and Antiquities]. Odessa: In the city’s printing house, 1844, vol. 1, pp. 379–392. (In Russian)
 7. Samoylovich А.N. Predvaritelnoye soobshcheniye o novom spiske sokrashcheniya “Semi planet” Muhammeda Rizy [Preliminary report on the new manuscript copy of the “Seven Planets” by Muhammed Riza]. Izvestiya Tavricheskoy Uchenoy Arkhivnoy Komissii [Proceedings of the Taurian Scientific Archival Commission]. 1913, no. 49, pp. 139–141. (In Russian)
 8. Seyid-Muhammed Riza. Аs-seb-us-seyyar fi akhbar mulyuk-it-tatar = Asseb о-sseyyar, ili Sem planet, soderjashchiy istoriyu krymskikh khanov ot Mengli-Girey khana I-go do Mengli-Girey khana II-go, t. yе. s 871/1466 pо 1150/1737 g. [Аs-seb-us-seyyar fi akhbar mulyuk-it-tatar = Asseb о-sseyyar, or Seven Planets Containing the History of the Crimean Khans from Mengli Giray I Khan to Mengli Giray II Khan, i.e. from 871/1466 to 1150/1737]. Kazembek M. (ed.). Kazan: University’s printing house, 1832. 344 + [4] + xxx p. (In Russian and Ottoman Turkish)
 9. Seyid-Muhammed Riza. Sem’ planet v izvestiyakh o tsaryakh tatarskikh, Kniga 1: Transliteratsiya [Seven Planets in the Accounts on the Tatar Rulers, Book 1: Transliteration]. Abduzhemilev R.R. and Mirgaleev I.M. (eds). Kazan: Marjani Institute of History of Tatarstan Academy of Sciences, 2019. 364 p. (In Russian and Ottoman Turkish)
 10. Seytyagyayev N. Proiskhozhdeniye Seyida Muhammeda Rizy (K voprosu o meste yego “Semi planet” sredi proizvedeniy krymskoy istoricheskoy prozy XVIII veka) [The origin of Seyid-Muhammed Riza (on the matter of the role of his “Seven Planets” among the works of the Crimean historical prose of the eighteenth century)]. Kultura narodov Prichernomorya [Culture of the Peoples of the Black Sea Region]. 2003, no. 44, pp. 35–41. (In Russian)
 11. Smirnov V.D. Krymskoye khanstvo pod verkhovenstvom Ottomanskoy Porty do nachala XVIII v. [The Crimean Khanate under the Rule of the Ottoman Port until the beginning of the eighteenth century]. St. Petersburg: Kazan University’s printing house, 1887. 786 p. (In Russian)
 12. Studiyi z Krymu, I–IX: vidbytky z “Zapysok Istorychno-Filologichnogo Viddilu” [Studies from Crimea, I–IX: Prints from the “Notes of the Historical and Philological Department]. Krymskyi A.E. (ed.). Kyiv, 1930. 209 + [2] p. (In Ukrainian)
 13. Halim Giray Sultan. Rozovyy kust khanov, ili Istoriya Kryma [Rose Bush of the Khans, or the History of Crimea]. Ilmi A. (ed. and tr.). Simferopol: “Dolya”, 2004. 288 p. (In Russian and Ottoman Turkish)
 14. Khartakhay F. Istoricheskaya sud’ba krymskikh tatar [The historical fate of the Crimean Tatars]. Vestnik Yevropy [Bulletin of Europe]. St. Petersburg: Editorial office of the “Bulletin of Europe”, 1867, vol. 2, June, pp. 140–174. (In Russian)
 15. Entsiklopedicheskiy leksikon, posvyashchennyy yego velichestvu gosudaryu imperatoru Nikolayu Pavlovichu, T. 14: GEM–GOR [Encyclopedic Lexicon Dedicated to His Majesty the Sovereign Emperor Nikolay Pavlovich, Vol. 14: GEM–GOR]. St. Petersburg: In Plyushar’s printing house, 1838. 479 p. (In Russian)
 16. 16. Entsiklopedicheskiy slovar russkogo bibliograficheskogo instituta Granat [Encyclopedic Dictionary of the Granat Russian Bibliographic Institute]. Zheleznov V.Ya., Kovalevsky M.M., et al. (eds). Seventh edition. Vol. 41. Part X. Мoscow: Editorial office and expedition of the Granat Russian Bibliographic Institute, 1931. 726 p. (In Russian)
 17. Abduzhemilev R. “Seven Planets” by Muhammed Riza: The narrative source of the Khanate Era. Manuscripta Orientalia. International Journal for Oriental Manuscript Research. St. Petersburg, 2018, vol. 24, no. 2, pp. 49–52.
 18. Howorth H.H. History of the Mongols: From the 9th to the 19th century. London: Longmans, Green, & Co., 1830, part II. 1087 p.
 19. 19. Precis de l’histoire des Khans de Crimee. Depuis l’an 880 jusqu’a l’an 1198 de l’hegire. Kazimirski M. (tr.) and Jaubert M.A. (ed.). Paris: Imprimerie Royale, 1833. 64 p. (In French)
 20. Kazem-Bek Mirza Alexander. Sravnitelmyye izvleceheniya iz raznykh pisateley, otnosyashchiyesya k istorii semi planet [The comparative extracts from various writers related to the history of “Seven Planets”]. Zhurnal Ministerstva narodnogo prosveshcheniya [Journal of Ministry of Public Education]. 1835, no. 6. Available at: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Krym/XVII/1640-1660/Riza/text1.phtml?id=8210 (last accessed: 08.11.2019) (In Russian)

About the author: Refat R. Abduzhemilev – Cand. Sci (Philology), Senior Researcher of the Research Institute of the Crimean Tatar philology, history, and culture of ethnic groups of the Crimea, F. Yakubov Crimean Engineering and Pedagogical University (8, Uchebnyy lane, Simferopol 295015, Crimea, Russian Federation); Senior Researcher of the Crimean Scientific Center of the Marjani Institute of History of Tatarstan Academy of Sciences (7A, Baturin Str., Kazan 420111, Russian Federation). E-mail: refatimus@gmail.com

Received  February 3, 2020   Accepted for publication  May 18, 2020
Published Online  June 29, 2020