2021, vol. 9, no. 2. Mukhametshin D.G.

2021, vol. 9, no. 2, pp. 296-313

DOI: http://dx.doi.org/10.22378/2313-6197.2021-9-2.296-313

   MONEY CIRCULATION IN THE BULGAR ULUS
IN THE SECOND HALF OF FOURTEENTH CENTURY

D.G. Mukhametshin
Bolgar State Historical and Architectural Museum-Reserve
Bolgar, Russian Federation
djamil 78@list.ru

Abstract: Research objectives: To reveal the radical change in money circulation in the second half of the fourteenth century, using the example of the coin hoards of the Bulgar ulus and the 199 excavation of the Bolgar settlement.
Research materials: These include the hoards of the Bolgar settlement, the Karatunsky hoard, and counter-minted coins from the 199 excavation of the Bolgar settlement.
Results and novelty of the research: The city of Bolgar began to resume minting coins after it was annexed to the ulus of Jochi. The earliest such coins were minted on behalf of the Caliph an-Nasir and the Great Khans, Möngke and Ariq Böke. After the establishment of the Golden Horde, Bolgar minted coins on behalf of Mengu-Timur and subsequent ru­lers, as well as many anonymous and unepigraphic coins that have been found deposited in hoards. Hoards are an indicator of changes in monetary circulation in the ulus and they increased significantly during the reign of Toqtamish Khan. Counter-minted and trimmed coins appeared due to a shortage of coins; this is a characteristic feature of the monetary circulation of the Bulgar ulus.

Keywords: Bulgar ulus, second half of fourteenth century, hoards, counterminted coins, Karatunsky hoard, Bolgar settlement, 199 excavation of the Bolgar settlement

For citation: Mukhametshin D.G. Money Circulation in the Bulgar Ulus in the second half of fourteenth century. Zolotoordynskoe obozrenie=Golden Horde Review. 2021, vol. 9, no. 2, pp. 296–313. DOI: 10.22378/2313-6197.2021-9-2.296-313

REFERENCES

 1. Akhmarov Gaynetdin: tarikhi-dokumental’ zhyentyk [Akhmarov Gainetdin: A Historical-documentary Collection]. Kazan: Kheter, 2000. 384 p. (In Tatar)
 2. Grigor’ev V.V. Opisanie klada iz zolotoordynskikh monet, naydennogo bliz razvalin Saraya [Description of the hoard with Golden Horde’s coins found near the ruins of Sarai]. Zapiski Sanktpeterburgskogo arkheologichesko-numizmaticheskogo obshchestva [Notes of the Saint-Petersburg Archaeological and Numismatic Society]. 1850, vol. II, iss. 1, pp. 1–63 + 4 tabl. (In Russian)
 3. Deftere Chyngyz-name [Daftar-i Chingiz Namah]. Kazan: Iman, 2000. 44 p. (In Tatar)
 4. Egorov V.L. Istoricheskaya geografiya Zolotoy Ordy v XIII–XIV vv. [Historical Geography of the Golden Horden from the thirteenth to fourteenth century]. Mosсow: Nauka, 1985. 248 p. (In Russian)
 5. Zagoskin N.P. Opisanie klada zolotoordynskikh i nekotorykh drugikh monet, naydennykh v 1881 g. bliz s. Malogo Tolkisha Chistopol’skogo uezda Kazanskoy gubernii [Description of the hoard of the Golden Horde and some other coins found in 1881 near the village of Maly Tolkish, Chistopol district, Kazan province]. Izvestiya obshchestva arkheologii, istorii i etnografii [Proceedings of the Society of Archaeology, History, and Ethnography]. 1884, vol. III, pp. 350–394. (In Russian)
 6. Kalinin N.F., Khalikov A.Kh. Itogi arkheologicheskikh rabot za 1945–1952 gg. [The Results of Archaeological Work for 1945–1952]. Kazan: Tatar book publishing house, 1954. 126 p. (In Russian)
 7. Klokov V.B., Lebedev V.P. Monetnyy kompleks s Selitrennogo gorodishcha (Zolotaya Orda, gorod Saray) [Coin complex from the Siletrennoe settlement (Golden Horde, Sarai city)]. Drevnosti Povolzh’ya i drugikh regionov [Antiquities of the Volga Region and Other Regions]. Nizhniy Novgorod, 2000, iss. 3, vol. 2, pp. 68–74. (In Russian)
 8. Krotkov A.A. Dva sobraniya dzhuchidskikh monet [Two collections of Jochid coins]. Trudy Nizhne-Volzhskogo obshchestva kraevedeniya [Proceedings of the Lower Volga Society of Local History]. Saratov: Publication of the Lower Volga Society of Local History, 1930, iss. 37. 42 p. (In Russian)
 9. Marjani Shigabetdin. Mostafadel-ekhbar fi ekhvali Kazan ve Bolgar. Kazan: Tatar book publishing house, 416 p. (In Tatar)
 10. Mirgaleev I.M. Politicheskaya istoriya Zolotoy Ordy perioda pravleniya Toktamysh-khana [Political History of the Golden Horde during the Reign of Toqtamïsh Khan]. Kazan: “Alma-Lit”, 2003. 164 p. (In Russian)
 11. Tevarikhy Bolgariya (Bolgar Tarikhy) [History of Bolgar]. Kazan: “Iman”, 1999. 100 p. (In Tatar)
 12. Mukhametshin D.G. Bolgarskiy monetnyy dvor vo vtoroy polovine XIV – nachale XV vv. [Bolgarian mint in the second half of fourteenth and early fifteenth century]. Sed’maya Vserossiyskaya numizmaticheskaya konferentsiya. Tezisy dokladov i soob­shcheniy [Proceedings of the Seventh All-Russian Numismatic Conference]. Moscow, 1999, pp. 67–68. (In Russian)
 13. Mukhametshin D.G. Numizmaticheskie materialy vtoroy poloviny XIV – nachala XVI vv. K voprosu o kazanskoy chekanke [Numismatic materials from the second half of fourteenth to beginning of sixteenth century. On the issue of Kazan coinage]. Istoriko-arkheologicheskie issledovaniya Uralo-Povolzh’ya [Historical and Archaeological Research of the Ural-Volga Region]. Kazan: School, 2006. 452 p. (In Russian)
 14. Mukhamadiev A.G. Bulgaro-tatarskaya monetnaya sistema XII–XV vv. [Bul­garo-Tatar Monetary System from the twelfth to fifteenth century]. Mosсow: Nauka, 1983. 162 p. (In Russian)
 15. Oreshnikov A.V. Russkie monety do 1547 g. [Russian Coins before 1547]. Moscow: Archaeological center, 1996. 275 p. (In Russian)
 16. Ponomarev A.L. Den’gi Zolotoy Ordy i Trapezundskoy imperii. Kvantita­tivnaya numizmatika i protsessy srednevekovoy ekonomiki [Money of the Golden Horde and the Trebizond Empire. Quantitative Numismatics and the Processes of Medieval Economics]. Moscow, 2002. 216 p. (In Russian)
 17. Polnoe sobranie russkikh letopisey [Complete Collection of Russian Chronicles]. Petersburg, 1885. Vol. 10. (In Russian)
 18. Polnoe sobranie russkikh letopisey [Complete Collection of Russian Chronicles]. Petersburg, 1913. Vol. 18. (In Russian)
 19. Pyrsov Yu.E. Katalog dzhuchidskikh monet Saratovskogo oblastnogo muzeya kraevedeniya [Catalog of Jochid Coins of the Saratov Regional Museum of Local History]. Kazan: Kazan University publishing house, 2002. 64 p. (In Russian)
 20. Savel’ev P.S. Monety dzhuchidskie, dzhagatayskie, dzhelairidskie i drugie, obrashchavshiesya v Zolotoy Orde v epokhu Tokhtamysha [Jochid, Chaghataid, Jalairid, and others coins circulated in the Golden Horde during the Toqtamïsh era]. Zapiski Vostochnogo otdeleniya Rossiyskogo arkheologicheskogo obshchestva [Notes of the Eas­tern Branch of the Imperial Archaeological Society]. 1857, vol. 12, iss. 1. 180 p. (In Russian)
 21. Savel’ev P.S. Monety dzhuchidskie, dzhagatayskie, dzhelairidskie i drugie, obrashchavshiesya v Zolotoy Orde v epokhu Tokhtamysha [Jochid, Chaghataid, Jalairid, and others coins circulated in the Golden Horde during the Toqtamïsh era] Zapiski Vostochnogo otdeleniya Rossiyskogo arkheologicheskogo obshchestva [Notes of the Eas­tern Branch of the Imperial Archaeological Society]. 1858, vol. 12, iss. 2, pp. 181–342. (In Russian)
 22. Safargaliev M.G. Raspad Zolotoy Ordy [Dissolution of the Mongol Empire]. Na styke kontinentov i tsivilizatsiy…(iz opyta obrazovaniy i raspada imperiy X–XVI vv.) [At the Junction of Continents and Civilizations (from the experience of the formations and the collapse of empires from the tenth to the sixteenth centuries)]. Moscow: Insan, 1996, pp. 280–764. (In Russian)
 23. Usmanov M.A. Tatarskie istoricheskie istochniki XVII–XVIII vv. [Tatar Historical Sources of the seventeenth and eighteenth century]. Kazan: Kazan University publi­shing house, 1972. 224 p. (In Russian)
 24. Fakhrutdinov R.G. Arkheologicheskie pamyatniki Volzhsko-Kamskoy Bulgarii i ee territoriya [Archaeological Sites of the Volga-Kama Bulgaria and Its Territory]. Kazan: Tatar Book publishing house, 1975. 218 p. (In Russian)
 25. Fedorov-Davydov G.A. Klady dzhuchidskikh monet (osnovnye etapy raz-vitiya denezhnogo obrashcheniya i denezhno-vesovykh sistem v Zolotoy Orde) [Hoards of Jochid coins (the main stages in the development of monetary circulation and monetary-weight systems in the Golden Horde)]. Numizmatika i epigrafika [Numismatics and Epigraphy]. 1960, vol. 1, pp. 94–192. (In Russian)
 26. Fedorov-Davydov G.A. Klad serebryanykh dzhuchidskikh monet s Selit-rennogo gorodishcha [A hoard of silver Jochid coins from Selitrennoe settlement] Numizmatika i epigrafika [Numismatics and Epigraphy]. 1980, vol. 13, pp. 58–76. (InRussian)
 27. Fedorov-Davydov G.A. Denezhnoe delo i denezhnoe obrashchenie Bolgara [Monetary affairs and monetary circulation of Bolgar]. Gorod Bolgar. Ocherki istorii i kul’tury [The City of Bolgar. Essays on History and Culture]. Mosсow: Nauka, 1987. (InRussian)
 28. Fedorov-Davydov G.A. Denezhnoe delo Zolotoy Ordy [Monetary Affairs of the Golden Horde]. Moscow: “Paleo-graph”, 2003. 352 p. + 40 p. (In Russian)
 29. Frähn Ch.M. Monety Ulusa Dzhuchieva ili Zolotoy Ordy [Coins of the Ulus of Jochi or the Golden Horde]. Petersburg, 1832. 80 p. (In Russian)
 30. Shel’di N.M. Bulgaro-tatarskie monety XII–XV vv. [Bulgar-Tatar coins form the twelfth to fifteenth century] Kazan: “Titel”, 2002. 166 p. (In Russian)
 31. Yanina S.A. Dzhuchidskie monety iz raskopok i sborov Kuybyshevskoy arkheologicheskoy ekspeditsii v Bolgarakh v 1946–1952 gg. [Jochid coins from excavations and collections of the Kuibyshev archaeological expedition in Bolgars in 1946–1952]. Materialy i issledovaniya po arkheologii SSSR [Materials and Research on Archaeology of the USSR]. 1954, no. 42, pp. 424–484. (In Russian)
 32. Yanina S.A. Dzhuchidskie monety iz raskopok i sborov Kuybyshevskoy arkheologicheskoy ekspeditsii v Bolgarakh v 1953–1954 gg. [Jochid coins from excavations and collections of the Kuibyshev archaeological expedition in Bolgars in 1953–1954]. Materialy i issledovaniya po arkheologii SSSR [Materials and Research on Archaeology of the USSR]. 1958, no. 61, pp. 392–423. (In Russian)
 33. Yanina S.A. Dzhuchidskie monety iz raskopok i sborov Kuybyshevskoy arkheologicheskoy ekspeditsii v Bolgarakh v 1957 godu [Jochid coins from excavations and collections of the Kuibyshev archaeological expedition in Bolgars in 1957]. Materialy i issledovaniya po arkheologii SSSR [Materials and Research on Archaeology of the USSR]. 1960, no. 80, pp. 210–224. (In Russian)
 34. Yanina S.A. Obshchiy obzor kollektsii dzhuchidskikh monet iz raskopok i sborov Kuybyshevskoy arkheologicheskoy ekspeditsii v Bolgarakh (1946–1958 gg.) [Ge­neral overview of the collection of Jochid coins from the excavations of the Kuibyshev archaeological expedition in Bolgars (1946–1958)]. Materialy i issledovaniya po arkheologii SSSR [Materials and Research on Archaeology of the USSR]. 1962, no. 111, pp. 153–176. (In Russian)
 35. Yanina S.A. Monety Zolotoy Ordy iz raskopok i sborov Povolzhskoy arkheologicheskoy ekspeditsii na Tsarevskom gorodishche v 1959–1962 gg. [Coins of the Golden Horde from excavations and collections of the Volga archaeological expedition at Tsarevskoe settlement in 1959–1962]. Povolzh’e v srednie veka [The Volga Region in the Middle Ages]. Moscow, 1970, pp. 194–218. (In Russian)

About the author: Dzhamil G. Mukhametshin – Cand. Sci. (History), Senior Research Fellow, Bolgar State Historical and Architectural Museum-Reserve (67, Brat’ev Nazarovykh Str., Bolgar 422840, Russian Federation). E-mail: djamil 78@list.ru

Received  February 18, 2021  Accepted for publication  May 24, 2021
Published Online  June 29, 2021